Author Archives for thnamminh

24294193_866990450126285_4561342814072041231_n

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH THAM GIA LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH. TRỒNG HOA HAI BÊN ĐƯỜNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ XÃ BÌNH MINH – HUYỆN NAM TRỰC. CHUẨN BỊ CÙNG VỚI CÁC ĐOÀN THỂ XÃ TRONG THÁNG TỚI ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN ” NÔNG THÔN MỚI ” 2017.

Tháng Mười Hai 5, 2017 9:14 chiều Published by Leave your thoughts

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH THAM GIA LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH. TRỒNG HOA HAI BÊN ĐƯỜNG NGHĨA... View Article