Author Archives for thnamminh

IMG_1384

DÙ TRỜI CÓ MƯA HAY TRỜI CÓ NẮNG CŨNG KHÔNG QUẢN NGẠI. THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TH NAM MINH SÁNG NAY ( NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 2018 ). TÍCH CỰC LAO ĐỘNG VS TRƯỜNG LỚP – KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CẦU NGÓI: ” THƯỢNG GIA KIỀU ” VÀ TỔNG QUÉT VS CON ĐƯỜNG RA NGHĨA TRANG LIỆT SỸ XÃ. THẬT LÀ VUI KHI CÁC EM ĐÓNG GÓP SỨC NHỎ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LUÔN XANH – SẠCH – ĐEP.

Tháng Mười Hai 2, 2018 3:36 chiều Published by Leave your thoughts