Author Archives for thnamminh

DSC01364

NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2018. THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN TỔNG VỆ SINH DO BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN NAM TRỰC PHÁT ĐỘNG. RA QUÂN LÀM VỆ SINH CẢNH QUAN TRƯỜNG, LỚP. KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CẦU NGÓI: ” THƯỢNG GIA KIỀU ” VÀ CON ĐƯỜNG LÊN NGHĨA TRANG LIỆT SỸ.

Tháng Ba 18, 2018 8:01 chiều Published by Leave your thoughts

NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2018. THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN... View Article