Hoạt động đoàn – đội

IMG_6461

SINH HOẠT TẬP THỂ SÁNG THỨ HAI HÀNG TUẦN

SINH HOẠT TẬP THỂ SÁNG THỨ HAI HÀNG TUẦN GỒM CÓ NHỮNG TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA CÁC KHỐI LỚP, MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH, TIẾP ĐẾN VỚI CUỘC THI ” RUNG CHUÔNG VÀNG ” CỦA KHỐI LỚP 3 ( TUẦN…
th phƯƠng sƠn 1

Uống nước nhớ nguồn

Nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” và thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. Nhiều Liên đội khối trường Tiểu học, dưới…