Hoạt động ngoại khóa

DSC01364

NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2018. THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN TỔNG VỆ SINH DO BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN NAM TRỰC PHÁT ĐỘNG. RA QUÂN LÀM VỆ SINH CẢNH QUAN TRƯỜNG, LỚP. KHU DI TÍCH LỊCH SỬ CẦU NGÓI: ” THƯỢNG GIA KIỀU ” VÀ CON ĐƯỜNG LÊN NGHĨA TRANG LIỆT SỸ.

NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2018. THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN TỔNG VỆ SINH DO BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN NAM TRỰC PHÁT ĐỘNG.  RA QUÂN LÀM VỆ SINH CẢNH QUAN TRƯỜNG, LỚP….
24294193_866990450126285_4561342814072041231_n

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH THAM GIA LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH. TRỒNG HOA HAI BÊN ĐƯỜNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ XÃ BÌNH MINH – HUYỆN NAM TRỰC. CHUẨN BỊ CÙNG VỚI CÁC ĐOÀN THỂ XÃ TRONG THÁNG TỚI ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN ” NÔNG THÔN MỚI ” 2017.

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH THAM GIA LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH. TRỒNG HOA HAI BÊN ĐƯỜNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ XÃ BÌNH MINH – HUYỆN NAM TRỰC. CHUẨN BỊ CÙNG VỚI CÁC ĐOÀN THỂ XÃ TRONG THÁNG TỚI…
IMG_6461

SINH HOẠT TẬP THỂ SÁNG THỨ HAI HÀNG TUẦN

SINH HOẠT TẬP THỂ SÁNG THỨ HAI HÀNG TUẦN GỒM CÓ NHỮNG TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA CÁC KHỐI LỚP, MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH, TIẾP ĐẾN VỚI CUỘC THI ” RUNG CHUÔNG VÀNG ” CỦA KHỐI LỚP 3 ( TUẦN…