Lịch Công Tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/3 ĐẾN 17/3

TRỰC TUẦN 4B (CÔ ĐỖ THỊ MAI PHƯƠNG) NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰCBGH Công tác trong tâm Chỉ đạo hoàn thành chương trình tuần 27 – Duy trì mọi hoạt động NGLL – Hoạt…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 (21/1/2019 ĐẾN 27/1/1/2019)

Tháng Một 4, 2019 4:36 chiều TRỰC TUẦN 21 (Đ/C THUẬN -1A)   THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH Công tác Trọng tâm của Tuần Thực hiện chượng trình tuần 19; Duy trì các hoạt động GDNGLL; Tăng cường công tác bồi dưỡng HS năng…