Lịch Công Tác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (TỪ 23/7 ĐẾN 28/7/2018)

TRỰC TUẦN LỚP 5B (Đ/C PHƯƠNG) THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH, VP Công tác trọng tâm THỰC HIỆN GIẢNG DẠY, GIÁO DỤC CHƯƠNG TRÌNH KNS POKI THEO KẾ HOẠCH; TIẾP TỤC CỦNG…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (TỪ 11/6 ĐẾN 16/6/2018)

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC TRƯỜNG HAI 11/5 TRỰC TRƯỜNG; DUYỆT QUYẾT TOÁN CUỐI NĂM Đ/c Thuận; Hương; B Nhường – Trực trường theo Kếhoạch – Trực trường theo Kếhoạch BA 12/5 -…