Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lớp 5

LỚP 5A Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Thanh Hải Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ T. Việt T. Việt Toán Thể chất 2 Tin học T. Việt T….

Thời khóa biểu lớp 4

LỚP 4A Giáo viên chủ nhiệm: Phạm Thị Thùy Mi Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Thể chất T. Anh T. Việt T.Anh 2 Âm nhạc Toán Toán T….

Thời khóa biểu lớp 3

LỚP 3/1 Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu `Sáng 1 Chào cờ Toán Tự nhiên và xã hội Toán Tập làm văn 2 Tập đọc Tập đọc Luyện từ…

Thời khóa biểu lớp 2

LỚP 2/1 Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu` Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Toán Tập viết 2 Tiếng Anh Chính tả Tập đọc HĐ tập thể Chính tả

Thời khóa biểu lớp 1

LỚP 1/1 Giáo viên chủ nhiệm :  Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Luyện Âm nhạc Tiếng Việt Luyện Thể dục Tiếng Việt 2 Toán Tự nhiên và xã hội