Thông báo nhà trường

IMG_2211 (1)

TRƯỜNG TH NAM MINH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019 MỘT NĂM MÀ THẦY TRÒ NHÀ TRƯỜNG GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG TRONG DẠY VÀ HỌC. TRONG NĂM HỌC TỚI 2019 – 2020 THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TH NAM MINH QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU DẠY VÀ HỌC THẬT TỐT GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG HƠN NỮA. GIỮ VỮNG DANH HIỆU TRƯỜNG TIÊN TIẾN.

TRƯỜNG TH NAM MINH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019 MỘT NĂM MÀ THẦY TRÒ NHÀ TRƯỜNG GẶT HÁI  ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG TRONG DẠY VÀ HỌC. TRONG NĂM HỌC TỚI 2019 – 2020 THẦY VÀ TRÒ…
IMG_2111

ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO TỈNH NAM ĐỊNH, CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN TỈNH NAM ĐỊNH VÀ CÁC CẤP LÃNH ĐẠO HUYỆN NAM TRỰC. HÔM NAY ( THỨ BẢY NGÀY 18-05-2019 ). THƯ VIỆN SÁCH LƯU ĐỘNG CỦA TỈNH NĐ. ĐÃ MANG ĐẾN CHO CÁC EM HS TRƯỜNG TH NAM MINH NIỀM VUI SƯỚNG VÌ ĐƯỢC ĐỌC NHỮNG CUỐN SÁCH HAY, ĐƯỢC KHÁM PHÁ TRI TRỨC, GIÚP CÁC EM KHƠI DẬY NIỀM ĐAM MÊ HAM ĐỌC SÁCH. CÁN BỘ VÀ GIÁO VIÊN VÀ CÁC EM HS TRƯỜNG TH NAM MINH! XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN THƯ VIỆN TỈNH NĐ. KÍNH CHÚC CÁC ĐỒNG CHÍ! LUÔN MẠNH KHỎE! GÓP SỨC CHUNG TAY! VÌ THẾ HỆ TRẺ! THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC! PHÁT TRIỂN ĐI LÊN! BỀN VỮNG.

ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO TỈNH NAM ĐỊNH, CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN TỈNH NAM ĐỊNH VÀ CÁC CẤP LÃNH ĐẠO HUYỆN NAM TRỰC. HÔM NAY ( THỨ BẢY NGÀY 18-05-2019 ). THƯ VIỆN SÁCH…
IMG_4548

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY ĐẦU XUÂN. THEO LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU! ” MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY. LÀM CHO ĐẤT NƯỚC CÀNG NGÀY, CÀNG XUÂN “. IMG_4515 IMG_4518 IMG_4537 IMG_4545 IMG_4548

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY ĐẦU XUÂN. THEO LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU! ” MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY.   LÀM CHO ĐẤT NƯỚC CÀNG NGÀY, CÀNG XUÂN…