Thông báo nhà trường

IMG_4548

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY ĐẦU XUÂN. THEO LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU! ” MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY. LÀM CHO ĐẤT NƯỚC CÀNG NGÀY, CÀNG XUÂN “. IMG_4515 IMG_4518 IMG_4537 IMG_4545 IMG_4548

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY ĐẦU XUÂN. THEO LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU! ” MÙA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY.   LÀM CHO ĐẤT NƯỚC CÀNG NGÀY, CÀNG XUÂN…

KHUNG THỜI GIAN ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC 2018-2019

quyet-dinh-2071-qd-bgddt ngày 16/6/2017 của Bộ GDĐT về ban hành khung thời gian áp dụng cho các cấp học từ năm 2017-2018 về sau. Quyết định 1452/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Nam Định về ban hành khung thời gian áp dụng…