Thông báo nhà trường

KHUNG THỜI GIAN ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC 2018-2019

quyet-dinh-2071-qd-bgddt ngày 16/6/2017 của Bộ GDĐT về ban hành khung thời gian áp dụng cho các cấp học từ năm 2017-2018 về sau. Quyết định 1452/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Nam Định về ban hành khung thời gian áp dụng…
IMG_0093

ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO ĐẢNG CẤP TRÊN. CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH- XÃ BÌNH MINH – HUYỆN NAM TRỰC TỈNH NAM ĐỊNH. CHI BỘ LONG TRỌNG TỔ CHỨC: LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN . CHO HAI ĐỒNG CHÍ 1. Đồng chí: Ngô Quang Hưng 2. Đồng chí: Trần Thị Hoài LỄ KHAI MẠC VÀ BẾ MẠC CÙNG NGÀY : NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2018

ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO  ĐẢNG CẤP TRÊN. CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH- XÃ BÌNH MINH – HUYỆN NAM TRỰC TỈNH NAM ĐỊNH. CHI BỘ LONG TRỌNG TỔ CHỨC: LỄ…
IMG_9857

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH LÀM SẠCH CỎ VÀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NGHĨA TRANG LIỆT SỸ . CHUẨN BỊ CHO BUỔI LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NHỚ CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ – TẠI NGHĨA TRANG XÃ NHÀ ( XÃ BÌNH MINH – HUYỆN NAM TRỰC – TỈNH NAM ĐỊNH )

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH LÀM SẠCH CỎ VÀ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH  NGHĨA TRANG LIỆT SỸ . CHUẨN BỊ CHO BUỔI LỄ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NHỚ CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ – TẠI NGHĨA TRANG XÃ NHÀ…