VĂN HÓA ĐỌC

DSC01071

VĂN HÓA ĐỌC

Đọc sách không chỉ đơn thuần là một hình thức để tiếp cận thông tin, mà còn là một trong những hoạt động văn hóa, được gọi là văn hóa đọc. Là thái độ, là cách ứng xử của chúng…