ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI – NĂM HỌC 2016 – 2017

Tháng Chín 25, 2016 10:14 chiều

Liên đội Trường Tiểu học Nam Minh long trọng tổ chức: ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI – NĂM HỌC 2016 – 2017.

DSC01042

Liên đội đã báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm học 2015 – 2016, và khắc phục những khó khăn đang tồn tại. Liên đội đã nêu kế hoạch dự thảo trong năm học 2016 – 2017 cần cố gắng phát huy, nêu chỉ tiêu phấn đấu đạt được những thành tích cao trong năm học này.

Kết thúc bản báo cáo Ban chấp hành Liên đội xin từ chức và xin Đại hội bầu chọn lại Ban chấp hành Liên đội mới cho năm học 2016 – 2017.

Qua kết quả bầu chọn Đại hội đã chọn được 5 đội viên xuất sắc nhất vào Ban chấp hành Liên đội năm học 2016 – 2017.

DSC01057

Ban chấp hành Liên đội ra mắt và xin hứa trước Đại hội sẽ cố gắng, phát huy làm tốt nhiệm vụ của mình để đưa phong trào Đội ngày càng đi lên giữ vững danh hiệu: Liên đội tiên tiến.