LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Tháng Chín 12, 2019 11:03 sáng

THÁNG 9  Tuần 2 (từ 9/9 – 15/9)                              

 Ngày  Sáng  Chiều  Trực khu A  Trực khu B
Sáng Chiều Sáng Chiều
Thứ hai 2/9 Lên lớp Lên lớp Cô Liên – VP  Cô Liên – VP Cô Nụ – VP Cô Nụ – VP
Thứ ba 3/9 Lên lớp Lên lớp  Cô Liên – VP  Cô Liên – VP  Cô Nụ – VP  Cô Nụ – VP
Thứ tư 4/9 Lên lớp Lên lớp  Cô Liên – VP  Cô Liên – VP  Cô Nụ – VP  Cô Nụ – VP
Thứ năm 5/9 Lên lớp Nghỉ Tết Trung thu  Cô Liên – VP    Cô Nụ – VP  
Thứ sáu 6/9 Nghỉ Tết Trung thu Nghỉ Tết Trung thu        
Thứ bảy 7/9 SHCM: Học tập nhiệm vụ năm học 2019-2020ĐĐ: Khu A    Cô Liên – VP      

Chủ nhật 8/9