LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (TỪ 15/5 ĐẾN 20/5/2017)

Tháng Năm 12, 2017 8:38 sáng
THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH
HAI

15/ 5

TỔ CHỨC COI, CHẤM THI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II Đ/C LIÊN
Chào cờ; -Đ/c Liên HT họp PGD (Nhận đề KT, nộp BC)
BA

16/5

TỔ CHỨC THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II Đ/C DŨNG
Kiểm tra Khối lớp 3, 4 (Toán, TViệt, T.Anh) Kiểm tra Khối lớp 1, 2 (Toán, TViệt)

17/5

Kiểm tra Khối lớp 5 (Toán, TViệt, T.Anh) Kiểm tra các môn còn lại. Đ/C LIÊN
NĂM

18/5

TỔ CHỨC CHẤM THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II Đ/C DŨNG
 Chấm, lên điểm, thống kê báo cáo (HS nghỉ) Chấm, lên điểm, thống kê báo cáo (HS nghỉ)
SÁU

19/5

 Chấm, lên điểm, thống kê báo cáo (HS nghỉ) Chấm, lên điểm, thống kê báo cáo (HS nghỉ)15h30 Đánh giá công tác tuần Đ/C LIÊN
BẢY

20/5

DỰ PHÁT THƯỞNG HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN, TỈNH TẠI HUYỆN Đ/C DŨNG
Họp chuyên môn: Kiểm tra chéo HSSS,Các Tổ khối duyệt các loại BCCN Tổng hợp, báo cáo chất lượng cuối năm nộp PGD(Đ/C DŨNG)
CHỦ NHẬT

21/5

TRỰC TUẦN 4A

Ngày 12 tháng 5 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên