LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (TỪ 21/5 ĐẾN HẾT 26/5/2018)

Tháng Năm 18, 2018 5:23 chiều

TRỰC TUẦN LỚP 3C(Đ/C TÌNH)

THỨ NGÀY SÁNG CHIÊU TRỰC BGH
HAI

21/5

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 Đ/C LIÊN
– Chào cờ; – Các đ/c GV làm việc với KT_TQ
 Đ/c Liên HT; Hưng tập huấn Stem tại TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu
BA

22/5

– Đánh giá CNNGV, CBVC, BDTX – Bình xét thi đua; Họp Ban thi đua Đ/C DŨNG

23/5

– Họp PHHS cuối năm theo – Hoàn thiện Hồ sơ thi đua cuối năm Đ/C LIÊN
NĂM

24/5

– Đ/c Liên họp HT tại PGD – Công tác chuẩn bị chuẩn cho lễ tổng kết Đ/C DŨNG
SÁU

25/5

– Tổng kết năm học – Rà soát Hồ sơ thi đua lần cuối Đ/C LIÊN
– Duyệt học bạ HS – Duyệt học bạ HS
BẢY

26/5

– Họp HĐSP Đ/C DŨNG
CHỦ NHẬT

27/5

Bình Minh. ngày 18 tháng 5 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên