LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (TỪ 22/ 5 ĐẾN 27/ 5/2017)

Tháng Năm 20, 2017 9:05 sáng
THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH
HAI

22/ 5

– Chào cờ; Các Tổ hoàn thiện và duyệt các loại BCCN; – Bình xét thi đua khen thưởng HS; Đ/C LIÊN
– Hoàn thiện các loại báo cáo CM duyệt PGD; – Duyệt danh sách Khen thưởng HS.
BA

23/ 5

– Đ/C Dũng báo cáo, duyệt các loại BCCN tại PGD; – Các Tổ họp bình xét thi đua GV; Đ/C DŨNG
– Họp HĐ thi đua KT cuối năm;

24/5

– Làm Giấy khen (Đ/c Dũng, Yến, Hạnh) – Duyệt LL/HTCTTH, nhận học bạ; Đ/ C LIÊN
– Hội đồng SKKN  đánh giá SKKN năm học 2016-2017
NĂM

25/ 5

– Làm Giấy HTCTTH (Đ/c Dũng, Yến, Hạnh) – Họp PHHS cuối năm; Mời đại biểu dự tổng kết; Đ/ C DŨNG
– Hoàn thiện hồ sơ HTCTTH; Chuẩn bị công tác bàn giao cho THCS; – Chuẩn bị mọi điều kiện cho Tổng kết năm học (Hưng, Phong, Thắng)
SÁU

26/ 5

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016- 2017 – Duyệt học bạ, Đ/C LIÊN
 (Khai mạc 7h) – Bàn giao chất lượng sơ bộ năm học 2017- 2018.
BẢY

27/ 5

– Họp Hội đồng thông qua KQ thi đua; Triển khai nhiệm vụ tháng 6/ 2017; – Hoàn thiện HS thi đua cuối năm; Đ/C DŨNG
– Hoàn thiện HS thi đua cuối năm; (TP: BGH, CĐ, VP)
CHỦ NHẬT

28/ 5

TRỰC TUẦN LỚP 4B;

Nam Trực, ngày 20 tháng 5 năm 2017

TM. BGH

Đặng Thế Dũng