LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (TỪ 28/5 ĐẾN 2/6/2018)

Tháng Năm 25, 2018 11:10 sáng
THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH
HAI

28/5

HOÀN THÀNH CÁC LOẠI BC, HỒ SƠ CUỐI NĂM; HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI STEM Đ/C LIÊN
– Hoàn thiện các loại HS thi đua – Tu bổ các SP Stem (Tổ 1)
BA

29/5

– Đ/c Liên họp HT tại Nam Mỹ – Tu bổ các SP Stem (Tổ 2,3) Đ/C DŨNG

30/5

– Duyệt HS thi đua tại PGD – Tu bổ các SP Stem (Tổ 4,5) Đ/C LIÊN
NĂM

31/5

 – Công tác chuẩn bị bảo vệ CSVCTB trước nghỉ hè – Công tác chuẩn bị cho ngày hội Stem tại THCS Nguyễn Hiền Đ/C DŨNG
SÁU

1/6

– Bàn giao HS lớp 5 HTCTTH tại THCS Bình Minh – Tập kết, trưng bày các SP Stem tại THCS Nguyễn Hiền Đ/C LIÊN
BẢY

2/6

Ngày hội Stem tại THCS Nguyễn Hiền Đ/C DŨNG
– Triển lãm SP Stem tại THCS Nguyễn Hiền theo KH – Triển lãm SP Stem tại THCS Nguyễn Hiền theo KH
CHỦ NHẬT 3/6 – VS Môi trường theo chỉ đạo VPUBND huyện Nam Trực

Bình Minh, ngày 25/5/2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên