LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 (TỪ 11/6 ĐẾN 16/6/2018)

Tháng Sáu 8, 2018 5:26 chiều
THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC TRƯỜNG
HAI

11/5

TRỰC TRƯỜNG; DUYỆT QUYẾT TOÁN CUỐI NĂM Đ/c Thuận; Hương; B Nhường
– Trực trường theo Kếhoạch – Trực trường theo Kếhoạch
BA

12/5

– Trực trường theo Kếhoạch – Trực trường theo Kếhoạch Đ/c Hạnh; Khuyên; B Nhường

13/5

– Duyệt BC đánh giá HS theo TT22/2018 – Đ/c Yến KT duyệt quyết toán cuối năm tại PGD Đ/c Thu; Dương; B Nhường
NĂM

14/5

– Trực trường theo Kếhoạch – Trực trường theo Kếhoạch Đ/c Tình; Phong; B Nhường
SÁU

15/5

– Báo cáo tặng mũ BH theo Cv 775 của SGD và 163 của UBATGTQG – Trực trường theo Kếhoạch Đ/c Phượng; Đ Hạnh; B Nhường
BẢY

16/5

– Trực trường theo Kếhoạch – Trực trường theo Kếhoạch Đ/c Ngát; Phương; B Nhường
CHỦ NHẬT

17/5

– Trực trường theo Kếhoạch – Trực trường theo Kếhoạch Đ/c Phương; Hải; B Nhường

* Ghi chú: Những công việc nảy sinh Nhà trường sẽ liên lạc trực tiếp qua điện thoại; hoặc có công việc đột xuất phản hồi trực tiếp cho đ/c Dũng giải quyết (0942893896 hoặc 0985628362).

Bình minh, ngày 8 tháng 6 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên