LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6 (TỪ 9/10 ĐẾN 14/10/2017)

Tháng Mười 7, 2017 7:33 sáng

TRỰC TUẦN LỚP 3B (Đ/C THU)

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH
HAI

9/10

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN VÀ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 6; THỰC HIỆN VỪA DẠY, VỪA ÔN CHUẨN BỊ TỐT KIẾN THỨC CHO HS; TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HS GIỎI TDTT. Đ/C LIÊN
Chào cờ, Duyệt HDH tuần 6 Đ/c Dũng, Hưng, Thắng thiết kế CSVC, th bị sân trường cho HS HĐNGLL
BA

10/10

Hướng dẫn HS các hoạt động GDNGLL đặc trưng (Đ/c Dũng, Hưng, Hoài)  Tập huấn HS giỏi TDTT (Đ/c Thắng; Hưng) Đ/C DŨNG

11/10

Hội giảng, Hội thảo cấp trường (2 tiết/ Khối) Đ/C LIÊN
NĂM

12/10

Đ/C LIÊN DỰ HỘI NGHỊ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH SỮA DÀNH CHO HS TIỂU HỌC TẠI HÀ NỘI Đ/C DŨNG
 Tập huấn HS giỏi TDTT (Đ/c Thắng; Hưng)
SÁU

13/10

Kiểm tra nội bộ theo KH Đánh giá, triển khai công tác tuần Đ/C LIÊN
BẢY

14/10

Sinh hoạt Câu lạc bộ theo KH HỘI NGHI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC Đ/C DŨNG
CHỦ NHẬT 15/10

Bình Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên