LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 (TỪ 16/10 ĐẾN 21/10/2017)

Tháng Mười 13, 2017 9:04 sáng

TRỰC TUẦN LỚP 3B (Đ/C DƯƠNG)

THỨ NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH
HAI16/10 THỰC HIỆN VÀ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 7; VỪA DẠY, VỪA ÔN LUYỆN CHUẨN BỊ TỐT KT- KN CHO HS; TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC HĐGDNGLL, BỒI DƯỠNG HS GIỎI TDTT. Đ/C LIÊN
– Chào cờ; Duyệt HDH tuần 7 – Tiếp tục triển khai, hoàn thiện các HĐGDNGLL
BA17/10 Đ/C DŨNG
TƯ18/10 Đ/C LIÊN
NĂM19/10  – Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch (Đ/c Dũng, Liên) Đ/C DŨNG
SÁU20/10 KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 Đ/C LIÊN
– Đánh giá, triển khai công tác tuần.
BẢY21/10 Sinh hoạt các CLB Đ/C DŨNG
CHỦ NHẬT22/10

Bình Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2017

TM.BGH

Nguyễn Thị Liên