Liên hệ

Trường Tiểu Học Nam Minh

Địa chỉ: , Xã Bình Minh , Huyện Nam Trực, Tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà : Nguyễn Thị Liên  – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 01256381221  – Email: nguyenliennm@gmail.com