KHAI MẠC TRẠI THU NĂM 2017 – TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH – XÃ BÌNH MINH – HUYỆN NAM TRỰC TỈNH NAM ĐỊNH

Tháng Mười 3, 2017 6:08 chiều

KHAI MẠC TRẠI THU NĂM 2017 – TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH – XÃ BÌNH MINH – HUYỆN NAM TRỰC TỈNH NAM ĐỊNH

VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG CHO BUỔI LỄ KHAI MẠC TRẠI THU – NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 2017 ( Tức ngày 14/8 /2017 Âm lịch )

IMG_6393 IMG_6394 IMG_6399