CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH GIAO LƯU VĂN NGHỆ VÀ QUYÊN GÓP TỪ THIỆN GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2018

Tháng Năm 13, 2018 8:02 chiều

CÁC EM HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH GIAO LƯU VĂN NGHỆ VÀ QUYÊN GÓP TỪ THIỆN GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2018
IMG_8708 - Copy

IMG_8710 - Copy

IMG_8715

IMG_8720

IMG_8727 - Copy

IMG_8732 - Copy

IMG_8735 - Copy

IMG_8737

IMG_8746 - Copy

IMG_8747

IMG_8749

IMG_8751

IMG_8752 - Copy

IMG_8756

IMG_8758

IMG_8759

IMG_8761 - Copy

IMG_8762

IMG_8763

IMG_8764

IMG_8765