HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH NGÀY 06 – 10 – 2018

Tháng Mười 6, 2018 10:20 chiều

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH NGÀY 06 – 10 – 2018 THÀNH CÔNG TỐT  ĐẸP.

IMG_0507 IMG_0510 IMG_0512 IMG_0513 IMG_0516 (1)