Phòng GD&ĐT thông báo:

Tháng Sáu 12, 2018 5:24 chiều

 

1.  Thời gian khai giảng lớp chứng chỉ Tiếng anh tại trung tâm GDNN – GDTX Nam Trực (TT GDTX Vũ Tuấn Chiêu cũ)8h ngày 16/6/2018 (sáng thứ 7).
2.  Thời gian khai giảng lớp bồi dưỡng nâng ngạch giáo viên tại trung tâm GDNN – GDTX Nam Trực (TT GDTX Vũ Tuấn Chiêu cũ) : 8h ngày 17/6/2018 (sáng chủ nhật).