SINH HOẠT TẬP THỂ SÁNG THỨ HAI HÀNG TUẦN

Tháng Mười 9, 2017 7:42 chiều

SINH HOẠT TẬP THỂ SÁNG THỨ HAI HÀNG TUẦN GỒM CÓ NHỮNG TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA CÁC KHỐI LỚP, MỖI TUẦN MỘT CUỐN SÁCH, TIẾP ĐẾN VỚI CUỘC THI ” RUNG CHUÔNG VÀNG ” CỦA KHỐI LỚP 3 ( TUẦN 6 ) – PHẦN THƯỞNG XỨNG ĐÁNG ĐỐI VỚI NHỮNG THI SINH TRẢ LỜI ĐƯỢC CÂU HỎI SỐ 20. GIÀNH ĐƯỢC CHIẾN THẮNG VÀ ĐƯỢC CÔ HIỆU TRƯỞNG ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG LÊN TRAO PHẦN THƯỞNG CHO CÁC THÍ SINH TRẢ LỜI CÂU HỎI SỐ 20.

IMG_6438 IMG_6444 IMG_6449 IMG_6451 IMG_6457 IMG_6461 IMG_6462 IMG_6464 IMG_6466 IMG_6471