THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019 – 2020.

Tháng Chín 5, 2019 9:27 chiều

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2019 – 2020.

IMG_3187 IMG_3190 IMG_3193 IMG_3201 IMG_3202 IMG_3207 IMG_3214 IMG_3220 IMG_3231 IMG_3234 IMG_3237 IMG_3276 IMG_3277