THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH RA QUÂN TÌNH NGUYỆN NGÀY CHỦ NHẬT XANH ( SÁNG NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2019 ). VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG KHÔNG CÓ RÁC.

Tháng Tư 21, 2019 9:46 sáng

THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH RA QUÂN TÌNH NGUYỆN NGÀY CHỦ NHẬT XANH ( SÁNG NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2019 ). VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG KHÔNG CÓ RÁC.

IMG_1822 IMG_1823 IMG_1824 IMG_1826 IMG_1828 IMG_1829 IMG_1830 IMG_1831 IMG_1832 IMG_1833