TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH CÙNG VỚI BAN TỔ CHỨC TRẠI THU XÃ BÌNH MINH TỔ CHỨC T ẾT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG XÃ NHÀ. ĐÃ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI LÀNH MẠNH ĐẦM ẤM, TIẾT KIỆM.

Tháng Chín 24, 2018 11:28 sáng

IMG_0372 IMG_0374 IMG_0376 IMG_0377 IMG_0381 IMG_0383 IMG_0386 IMG_0388 IMG_0393 IMG_0394 IMG_0397 IMG_0401 IMG_0402 IMG_0403 IMG_0407 IMG_0408 IMG_0410