NGÀY 3/6 TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH RA QUÂN LAO ĐỘNG VSMT THEO KH CỦA UBND HUYỆN

Tháng Sáu 3, 2018 11:50 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH THEO KÉ HOẠCH.

IMG_9075 IMG_9076 IMG_9078 IMG_9082 IMG_9086