TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH LONG TRỌNG TỔ CHỨC TIẾP NHẬN : LỄ BÀN GIAO HỌC SINH 6 TUỔI VÀO LỚP 1 ( NĂM HỌC 2019 – 2020 )

Tháng Sáu 4, 2019 11:34 sáng

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MINH LONG TRỌNG TỔ CHỨC TIẾP NHẬN : LỄ BÀN GIAO HỌC SINH 6 TUỔI VÀO LỚP 1 ( NĂM HỌC 2019 – 2020 )

IMG_2387 IMG_2388 IMG_2390 IMG_2392 (1) IMG_2393 (1) IMG_2394 IMG_2395 IMG_2396 IMG_2397 IMG_2398 IMG_2399 IMG_2400 IMG_2401