ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO TỈNH NAM ĐỊNH, CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN TỈNH NAM ĐỊNH VÀ CÁC CẤP LÃNH ĐẠO HUYỆN NAM TRỰC. HÔM NAY ( THỨ BẢY NGÀY 18-05-2019 ). THƯ VIỆN SÁCH LƯU ĐỘNG CỦA TỈNH NĐ. ĐÃ MANG ĐẾN CHO CÁC EM HS TRƯỜNG TH NAM MINH NIỀM VUI SƯỚNG VÌ ĐƯỢC ĐỌC NHỮNG CUỐN SÁCH HAY, ĐƯỢC KHÁM PHÁ TRI TRỨC, GIÚP CÁC EM KHƠI DẬY NIỀM ĐAM MÊ HAM ĐỌC SÁCH. CÁN BỘ VÀ GIÁO VIÊN VÀ CÁC EM HS TRƯỜNG TH NAM MINH! XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN THƯ VIỆN TỈNH NĐ. KÍNH CHÚC CÁC ĐỒNG CHÍ! LUÔN MẠNH KHỎE! GÓP SỨC CHUNG TAY! VÌ THẾ HỆ TRẺ! THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC! PHÁT TRIỂN ĐI LÊN! BỀN VỮNG.

Tháng Năm 19, 2019 12:37 chiều

ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO TỈNH NAM ĐỊNH, CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN TỈNH NAM ĐỊNH VÀ CÁC CẤP LÃNH ĐẠO HUYỆN NAM TRỰC. HÔM NAY ( THỨ BẢY NGÀY 18-05-2019 ). THƯ VIỆN SÁCH LƯU ĐỘNG CỦA TỈNH NĐ. ĐÃ MANG ĐẾN CHO CÁC EM HS TRƯỜNG TH NAM MINH NIỀM VUI SƯỚNG VÌ ĐƯỢC ĐỌC NHỮNG CUỐN SÁCH HAY, ĐƯỢC KHÁM PHÁ TRI TRỨC, GIÚP CÁC EM KHƠI DẬY NIỀM ĐAM MÊ HAM ĐỌC SÁCH.

CÁN BỘ VÀ GIÁO VIÊN VÀ CÁC EM HS TRƯỜNG TH NAM MINH!

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN THƯ VIỆN TỈNH NĐ.

KÍNH CHÚC CÁC ĐỒNG CHÍ! LUÔN MẠNH KHỎE! GÓP SỨC CHUNG TAY! VÌ THẾ HỆ TRẺ! THẾ HỆ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC!

PHÁT TRIỂN ĐI LÊN! BỀN VỮNG.

IMG_2110 IMG_2111 IMG_2113 IMG_2114 IMG_2115 IMG_2118 IMG_2119 IMG_2120 IMG_2123 IMG_2125 IMG_2128 IMG_2130 IMG_2131 IMG_2135