TRƯỜNG TH NAM MINH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019 MỘT NĂM MÀ THẦY TRÒ NHÀ TRƯỜNG GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG TRONG DẠY VÀ HỌC. TRONG NĂM HỌC TỚI 2019 – 2020 THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TH NAM MINH QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU DẠY VÀ HỌC THẬT TỐT GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG HƠN NỮA. GIỮ VỮNG DANH HIỆU TRƯỜNG TIÊN TIẾN.

Tháng Năm 26, 2019 10:55 chiều

TRƯỜNG TH NAM MINH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 – 2019 MỘT NĂM MÀ THẦY TRÒ NHÀ TRƯỜNG GẶT HÁI  ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG TRONG DẠY VÀ HỌC. TRONG NĂM HỌC TỚI 2019 – 2020 THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG TH NAM MINH QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU DẠY VÀ HỌC THẬT TỐT  GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG HƠN NỮA. GIỮ VỮNG DANH HIỆU  TRƯỜNG TIÊN TIẾN.

IMG_2230 IMG_2221 IMG_2217 IMG_2215 IMG_2214 IMG_2206 IMG_2231 IMG_2232 IMG_2210 IMG_2211 (1) IMG_2204 IMG_2203 IMG_2199 IMG_2195