LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Tháng Chín 14, 2019 11:40 sáng

Lịch công tác: Tuần 3 (từ 16/9 – 22/9)                              

 Ngày  Sáng  Chiều  Trực khu A  Trực khu B
Sáng Chiều Sáng Chiều
Thứ hai 16/9 Lên lớp Lên lớpTriển khai công tác PCGD năm 2019 Đ/c  Liên – VP  Đ/c Liên – VP Đ/c Huệ, Đc Nụ – VP Đ/c Nụ – VP
Thứ ba 17/9 Lên lớp Lên lớp  Đ/c Liên – VP  Đ/c Liên – VP  Đ/c Nụ – VP  Đ/c Nụ – VP
Thứ tư 18/9 Lên lớp  Đ/c Liên – VP Đ/c Liên – VP  Đ/c Nụ – VP  Đ/c Nụ – Vp
Thứ năm 19/9 Lên lớp Lên lớp  Đ/c Liên – VP Đ/c Liên – VP   Đ/c Nụ – VP Đ/c Nụ – VP 
Thứ sáu 20/9 Lên lớp Lên lớp  Đ/c Liên – VP Đ/c Liên – VP  Đ/c Nụ – VP   Đ/c Nụ – VP
Thứ bảy 21/9          

Chủ nhật 22/9