Trường TH Bình Minh tổ chức thi giao lưu phát triển năng lực và trưng bày sản phẩm Stem cấp trường

Tháng Một 6, 2020 12:16 chiều

7A1DF86A-4901-40E8-AC12-C409D49BCB44 D527BF92-8B9D-4848-B66E-925093165502 B8EE7496-7A87-4008-97A3-327607C0B7B3 5B7482F2-4F16-4180-BA34-CA8AEF4F999C 27804004-FD40-467F-ABEF-ABF57B51DE78 C1B0FD06-BF80-4F52-AAB0-35839C164AF7 3A2CAA0E-821C-4100-BE7A-49DCEBF72D7B 6B0D857A-75B4-459C-822A-7FDEA12F01E4 B9047202-D5E0-437A-904C-EA885643CE67 68EB38B8-3397-469D-A164-CD8F60E3A830 0F8ADB9D-F913-44F4-B9E4-2A78930F99EC 317A8757-9F95-4883-BE9D-8C5C3FC95767