THÔNG TƯ Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở

Tháng Mười 10, 2017 9:08 sáng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01 /2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

THÔNG TƯ
Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh
trong trường tiểu học, trung học cơ sở

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;
Theo Biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở ngày 14 tháng 12 năm 2016;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này hướng dẫn lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua nội dung các môn học trong chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở.
2. Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở; tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục tiêu, yêu cầu
1. Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
2. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có trong chương trình, sách giáo khoa và thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức trại hè, đọc sách, nghe, thi kể chuyện truyền thống, các hội thi tìm hiểu về quốc phòng và an ninh.

Điều 3. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học
Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các bài trong các môn học Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Lịch sử và Địa lý tập trung vào một số chủ đề chính sau: tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước; truyền thống lịch sử của quân đội và công an; một số kỹ năng sống phù hợp với sự phát triển của xã hội; giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình và yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể:
Lớp 1

STT
Môn học Tên bài Hình thức, nội dung
lồng ghép
01
Tiếng Việt T1 Bài 26: Tre Ngà
Trang 54 Kể chuyện Thánh Gióng; nêu bật ý nghĩa chống giặc ngoại xâm; cây chông tre…
Bài 36. Máy bay
Trang 74 Giới thiệu hình ảnh một số loại máy bay dân sự và máy bay quân sự (bằng hình ảnh hoặc phim…)
Bài 70. Cột cờ
Trang 142 Giới thiệu và nêu ý nghĩa của Cột cờ Hà Nội, Cột cờ Lũng Cú (bằng hình ảnh hoặc phim…)
Tiếng Việt T2 Bài 93. Oan khoan, “Khôn ngoan . . .Gà… đá nhau”
Trang 22 Tại sao phải đoàn kết
Bài 95. Oanh, doanh
Trang 26 Giới thiệu tranh doanh trại bộ đội và giải thích từ “doanh trại” (bằng hình ảnh hoặc phim…)
Bài 101. Uyết, duyệt binh
Trang 38 Giới thiệu tranh một số hình ảnh hoặc phim về duyệt binh của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam
Chủ điểm. Gia đình: Quà của bố
Trang 85 Đọc một bức thư có thật của bạn Nguyễn Hải Đăng có bố là bộ đội hải quân đóng ở đảo Trường Sa
Chủ điểm. Gia đình: Dê con nghe lời mẹ
Trang 117 Giáo viên cung cấp một số kinh nghiệm phòng trẻ lạc
Chủ điểm. Thiên nhiên đất nước: Hồ Gươm
Trang 118 Giáo viên kể sự tích Hồ Gươm và ca ngợi công lao của Vua Lê Lợi chống giặc ngoại xâm
Chủ điểm. Nhà trường
Trang 128 Giới thiệu tranh trang phục của các chú bộ đội, công an: Quần, áo, mũ, quân hiệu…

Lớp 2

STT
Môn học Tên bài Hình thức, nội dung
lồng ghép
01
Tiếng Việt T1 Tuần 3. Tập đọc:
Bạn của Nai Nhỏ
Trang 22 Kể chuyện nói về tình bạn là phải biết giúp đỡ, bảo vệ nhau, nhất là khi gặp hoạn nạn
Tiếng Việt T2 Tuần 19. Tập đọc:
Thư Trung thu
Trang 09 Kể chuyện về hình ảnh Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu
Tuần 20. Tập đọc: Mùa nước nổi
Trang 19 Mọi học sinh phải tập bơi và biết bơi, ví dụ một số vụ việc đuối nước để giúp các em học sinh tránh được tai nạn có thể xảy ra
Tuần 23. Tập đọc: Bác sĩ Sói
Trang 41 Kể chuyện nói về xã hội hiện nay còn những kẻ xấu hay đi lừa gạt người khác nên các em phải cảnh giác
Tuần 24. Tập đọc: Quả tim khỉ
Trang 50 Kể chuyện nói về lòng dũng cảm và mưu trí để thoát khỏi nguy hiểm
Tuần 24. Tập làm văn: Sông, biển
Trang 59 Kể một câu chuyện về Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, Hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu…
Tuần 25. Tập đọc: Sơn Tinh – Thủy Tinh
Trang 60 Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường để cải thiện khí hậu, giảm thiểu thiên tai
Tuần 30. Tập làm văn: Qua suối
Trang 106 Kể chuyện sự chịu đựng khó khăn gian khổ của Bác Hồ và chú bộ đội trong kháng chiến
Tuần 31. Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt
Trang 113 Giải nghĩa thêm từ “tổ tiên, dân tộc anh em” để học sinh có niềm tự hào dân tộc
Tuần 32. Tập đọc: Chuyện quả bầu
Trang116 Kể chuyện về sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em làm nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm lược
Tuần 33. Tập đọc: Bóp nát quả cam
Trang 124 Giới thiệu thêm một số tấm gương anh hùng nhỏ tuổi
Tuần 33. Tập đọc: Lá cờ
Trang 128 Giới thiệu hình ảnh lá cờ Tổ quốc, giải thích ý nghĩa lá cờ Tổ quốc có nền màu đỏ, ở giữa ngôi sao 5 cánh màu vàng
Tập viết. Lượm
Trang 130 Ca ngợi tinh thần mưu trí, dũng cảm của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam chống giặc ngoại xâm
Tuần 34. Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm
Trang 139 Nêu cao tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là lúc khó khăn hoạn nạn

Lớp 3

STT
Môn học Tên bài Hình thức, nội dung
lồng ghép
01 Tiếng Việt T1 Tuần 13. Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
Trang 103 Kể chuyện ca ngợi tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo của các dân tộc Việt Nam trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc

Tuần 13. Luyện từ và câu: Cá heo ở vùng biển Trường Sa
Trang 108 Giới thiệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khẳng định là của Việt Nam

Tuần 13. Tập đọc: Cửa Tùng
Trang 109 Nêu sự kiện chiến đấu của quân và dân ta ở Cửa Tùng trong chiến tranh chống Mỹ

Tuần 14. Tập đọc: Người liên lạc nhỏ Trang 112 Kể thêm các tấm gương dũng cảm, yêu nước của thiếu niên Việt Nam mà học sinh biết

Tiếng Việt T2 Tuần 19. Tập đọc: Hai Bà Trưng
Trang 04 Nêu gương những người Mẹ Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

Tuần 19. Tập đọc: Bộ đội về làng
Trang 07
Ca ngợi tình cảm của nhân dân dành cho các chú bộ đội khi hành quân qua làng trong kháng chiến
Tuần 19. Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”
Trang 10 Kể các chế độ trong ngày các chú bộ đội, công an thực hiện.
Tuần 19. Chính tả: Trần Bình Trọng
Trang 11 Ca ngợi lòng dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm
Tuần 19. Chính tả: Người con gái anh hùng Võ Thị Sáu
Trang 11 Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

Tuần 19. Chính tả: Tiếng bom Phạm Hồng Thái
Trang 12 Ca ngợi tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo tuổi trẻ Việt Nam
Tuần 20. Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Trang 13 Giới thiệu vị trí và vai trò của chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến
Tuần 20. Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Trang 16 Giáo dục học sinh lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ quân đội, công an đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự
Tuần 20. Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Trang 18 Nêu những câu chuyện về sự chịu đựng khó khăn, gian khổ của các chú bộ đội vượt dãy Trường Sơn vào Nam đánh giặc
Tuần 20. Tập đọc: Người trí thức yêu nước
Trang 28 Nêu những tấm gương lao động sáng tạo của người thầy thuốc bộ đội trong chiến đấu

Tuần 23. Chính tả: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam
Trang 47 Giáo viên nêu ý nghĩa Quốc ca
Tuần 25. Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên
Trang 60 Kể chuyện voi tham gia vận chuyển hàng hóa cho bộ đội ở chiến trường Tây Nguyên
Tuần 34. Tập đọc:
Trên con tàu vũ trụ
Trang 136 Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ đồng thời cũng là phi công bắn rơi máy bay B52 của Mỹ
02 Tự nhiên và Xã hội Bài 23. Phòng cháy khi ở nhà
Trang 44 Lấy ví dụ để chứng minh cho học sinh thấy hậu quả của những vụ cháy (nhà, kho, rừng…)
Bài 29. Các hoạt động thông tin liên lạc
Trang 56 Nêu tác dụng của thông tin liên lạc trong cuộc sống

Lớp 4

STT
Môn học Tên bài Hình thức, nội dung
lồng ghép
01
Tiếng Việt T1 Tuần 5. Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Trang 50 Phải có tinh thần cảnh giác mới có thể phòng và tránh được nguy hiểm

Tuần 7. Tập đọc: Trung thu độc lập
Trang 66 Ca ngợi tình cảm của các chú bộ đội, công an dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn nghĩ về các cháu thiếu niên và nhi đồng
Tuần 12. Chính tả: Người chiến sĩ giàu nghị lực
Trang 116 Ca ngợi tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ của các chú bộ đội và công an

Tiếng Việt T2 Tuần 21. Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa
Trang 21 Nêu hình ảnh các nhà khoa học Việt Nam đã cống hiến trọn đời phục vụ Tổ quốc
Tuần 25. Tập đọc: Bài thơ Tiểu đội xe không kính
Trang 71 Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh

Tuần 27. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Trang 69 Nêu những tấm gương chú bộ đội, công an quên mình cứu dân trong thiên tai, hỏa hoạn….
02 Lịch sử và Địa lý Phần Mở đầu. Bài 2: Làm quen với bản đồ, trang 4; Bài 3: Làm quen với bản đồ (tiếp theo)
Trang 7 Giới thiệu Bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam
Phần Địa lý. Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn
Trang 70 Nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của dãy Hoàng Liên Sơn trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm

Phần Địa lý. Bài 5: Tây Nguyên
Trang 82 Tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ
Phần Địa lý. Bài 29: Biển, đảo và quần đảo
Trang 149 Phân tích và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
03 Đạo Đức Bài 1. Trung thực
Trang 3 Nêu những tấm gương nhặt được của rơi trả lại người mất

Bài 3. Biết bày tỏ ý kiến
Trang 8 Biết nhận khuyết điểm, biết phê bình cái xấu là tốt
Bài 11. Giữ gìn các công trình công cộng
Trang 34 Giải thích cho học sinh hiểu được lợi ích của việc bảo vệ tài sản chung
Bài 13. Tôn trọng Luật Giao thông
Trang 40 Ý nghĩa của việc tôn trọng Luật Giao thông, giữ gìn được tính mạng và tài sản của bản thân và cộng đồng
Bài 14. Bảo vệ môi trường
Trang 42 Nêu tác hại ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Lớp 5

STT
Môn học Tên bài Hình thức, nội dung
lồng ghép

01 Tiếng Việt T1 Tuần 1. Kể chuyện Lý Tự Trọng
Trang 9 Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Tuần 3. Tập đọc: Lòng dân
Trang 24 Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
Tuần 6. Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-Pác-Thai
Trang 54 Lấy ví dụ minh họa về tội ác diệt chủng ở Campuchia 1975-1979

Tuần 13. Tập đọc: Người gác rừng tí hon
Trang 124 Nêu những tấm gương học sinh có tinh thần cảnh giác, kịp thời báo công an bắt tội phạm

Tuần 13. Kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia, Kể về một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường
Trang 127 Nêu những tấm gương học sinh tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường
Tiếng Việt T2 Tuần 19. Chính tả: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
Trang 6 Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm
Tuần 20. Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng
Trang 20 Công lao to lớn của những người yêu nước trong việc đóng góp công sức, tiền bạc cho cách mạng Việt Nam

Tuần 22. Tập đọc: Lập làng giữ biển
Trang 36 Giáo viên cung cấp thông tin về một số chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ để ngư dân vươn khơi bám biển
Tuần 23. Tập đọc: Chú đi tuần
Trang 51 Giới thiệu những hoạt động hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai bão lũ của bộ đội, công an Việt Nam
Tuần 25. Tập đọc: Phong cảnh Đền Hùng
Trang 68 Ca ngợi công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và trách nhiệm của tuổi trẻ để bảo vệ đất nước

Tuần 31. Tập đọc: Bầm ơi
Trang 130 Sự hy sinh của những người Mẹ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
02 Lịch sử và
Địa lý Phần Địa lí. Bài 1: Việt Nam đất nước chúng ta
Trang 66 Giới thiệu bản đồ Việt Nam và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam
Bài 5: Vùng biển nước ta
Trang 77 Làm rõ tầm quan trọng của vùng biển nước ta trong phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh
03 Đạo đức Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình
Trang 6 Dũng cảm nhận trách nhiệm khi làm sai một việc gì đó, quyết tâm sửa chữa trở thành người tốt

Bài 11: Yêu Tổ quốc Việt Nam
Trang 34 Kể chuyện những tấm gương bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Bài 12: Em yêu hòa bình
Trang 37 Học sinh kể những hoạt động, việc làm thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam

Điều 4. Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở
Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật; tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ cách mạng; bước đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ, an toàn cá nhân; pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lợi, trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể:
Lớp 6

STT
Môn học Tên bài Hình thức, nội dung
lồng ghép
01 Ngữ văn T1 Bài 1. Văn bản: Con Rồng cháu Tiên
Trang 5 Nêu lịch sử dựng nước và giữ nước của cha, ông
Bài 2. Văn bản: Thánh Gióng
Trang 19 Ví dụ về cách sử dụng sáng tạo vũ khí tự tạo của nhân dân trong chiến tranh: gậy tre, chông tre…
Bài 4. Văn bản: Sự tích Hồ Gươm
Trang 39 Nêu các địa danh của Việt Nam luôn gắn với các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (Ải Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa…).
Ngữ văn T2 Bài 23. Văn bản: Đêm nay Bác không ngủ
Trang 63 Tình thương yêu của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ và dân tộc Việt Nam

Bài 24. Văn bản: Lượm
Trang 72 Kể chuyện về những tấm gương mưu trí, dũng cảm của thiếu niên Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm
Bài 26. Văn bản: Cây tre Việt Nam
Trang 95 Sự sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

02 Địa lý Từ bài 03 trang 12 đến bài 05 trang 18 Giới thiệu bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
03 Giáo dục công dân

Bài 5: Giữ luật lệ chung
Trang 12 Tấm gương của lãnh tụ về chấp hành luật lệ giao thông

Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông
Trang 35
Giới thiệu tranh, ảnh, clip về chủ đề an toàn giao thông
Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
Trang 42

Ví dụ đơn giản về các quyền bảo hộ tính mạng, bất khả xâm phạm… để cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ
Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Trang 44

Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
Trang 46
04 Âm nhạc và Mĩ thuật Tiết 1. Âm nhạc: Bài hát Quốc ca
Trang 5 Ý nghĩa của ca khúc Quốc ca
Tiết 7: Làng tôi
Trang 21 Hình ảnh làng quê Việt Nam qua các cuộc kháng chiến

Bài 13: Đề tài bộ đội
Trang 111 Biết ơn công lao của anh bộ đội Cụ Hồ

Lớp 7

STT
Môn học Tên bài Hình thức, nội dung
lồng ghép

01 Ngữ văn T1 Bài 5: Bài thơ Sông núi Nước Nam
Trang 62 Khẳng định ý chí của dân tộc Việt Nam về độc lập chủ quyền trước các thế lực xâm lược
Bài 12: Bài thơ Cảnh khuya
Trang 140 Kể một số câu chuyện hoặc bằng hình ảnh minh họa trên đường kháng chiến của Bác
Ngữ Văn T2 Bài 20: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Trang 24 Kể chuyện về những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo trong kháng chiến của dân tộc
02 Giáo dục công dân Bài 4: Đạo đức và kỷ luật
Trang 12 Nêu một số tấm gương tận tụy, hi sinh lợi ích cá nhân tất cả vì lợi ích tập thể.
Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa
Trang 26 Hình ảnh lực lượng vũ trang tham gia xây dựng nông thôn mới
Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Trang 42 Nêu gương cá nhân hoặc tập thể bảo vệ môi trường
Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
Trang 47 Nêu những tấm gương cá nhân và tập thể góp phần bảo vệ di sản văn hóa
Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
Trang 51 Nêu ví dụ về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trang 54 Hình ảnh về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ và ngày 30-4-1975
03 Âm nhạc và Mĩ thuật Bài 1. Tiết 3: Nhạc rừng, Trang 10 Ý nghĩa của từng bài hát và hình ảnh minh họa cho các bài hát
Bài 3. Tiết 10: Hành quân xa
Trang 26
Bài 7. Tiết 28: Đường chúng ta đi
Trang 56
Bài 10: Cuộc sống quamh em
Trang 102 Tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của thế hệ sau trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước
04 Địa lý Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng
Trang 33 Ví dụ về sự gia tăng dân số có ảnh hưởng đến đời sống, vật chất và môi trường tại một số thành phố lớn ở nước ta

Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng
Trang 36 Ví dụ để chứng minh sự bùng nổ đô thị làm gia tăng các tệ nạn xã hội, từ đó phá vỡ môi trường tự nhiên và xã hội
Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
Trang 33 Ví dụ để giải thích nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường

Lớp 8

STT
Môn học Tên bài Nội dung lồng ghép

01 Ngữ văn T1 Bài 12. Phần luyện tập: Ngã ba Đồng Lộc
Trang 129 Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam

Bài 15: Bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” trang 146 và “Đập đá ở Côn Lôn” Trang 148 Ví dụ minh họa về hình ảnh của các nhà yêu nước, chiến sỹ cộng sản trong các nhà lao đế quốc

Ngữ văn T2 Bài 22: Chiếu dời đô
Trang 48 Tầm nhìn chiến lược của Vua Lý Công Uẩn về quân sự

Bài 23: Hịch Tướng sĩ
Trang 55 Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của ông cha ta
Bài 24: Nước Đại Việt ta (Trích Bình Ngô Đại cáo)
Trang 66 Tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng sĩ trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm
Bài 26: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Trang 95 Tinh thần đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng tạo nên sức mạnh dân tộc đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược

02 Địa lý
Bài 24: Vùng biển Việt Nam
Trang 87 – Những cơ sở pháp lý của nhà nước ta để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa
– Giới thiệu các mốc chủ quyền chủ yếu trên đất liền và biển, đảo
Bài 30: Thực hành đọc bản đồ Việt Nam
Trang 100
03 Giáo dục công dân Bài 5: Pháp luật và kỷ luật
Trang 1 Ví dụ để chứng minh nếu kỷ luật nghiêm thì pháp luật được giữ vững
Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị – xã hội
Trang 18 Ví dụ về tấm gương thanh thiếu niên tích cực trong việc gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội
Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội
Trang 34 Ví dụ để chứng minh những tác hại của các tệ nạn xã hội đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên

Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
Trang 41
Ví dụ bằng hình ảnh về các vụ tai nạn, cháy nổ gây ra
Bài 17: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
Trang 44
Đưa ra các ví dụ để chứng minh
Bài 17: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
Trang 50
Bài 18: Quyền tự do ngôn luận
Trang 52
Bài 20: Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam
Trang 54 Liên hệ một số Điều gắn với quốc phòng và an ninh để lồng ghép

Bài 21: Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam
Trang 57

04 Âm nhạc và Mĩ thuật Tiết 6: Bài hát Hò kéo pháo
Trang 16
Đưa một số hình ảnh minh họa

Tiết 21: Bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu
Trang 43

Lớp 9

STT
Môn học Tên bài Hình thức, nội dung
lồng ghép
01 Ngữ văn T1 Bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh
Trang 5 Giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài 2: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Trang 17 Lấy ví dụ về mức độ tàn phá của chiến tranh, của bom nguyên tử
Bài 5: Trích đoạn Hoàng Lê nhất thống chí
Trang 64 Hình ảnh bộ đội kéo pháo, dân công chở lương thực trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Bài 10: Bài thơ Đồng chí ; Tiểu đội xe không kính
Trang 131 Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh
Ngữ Văn T2 Bài 23: Viếng Lăng Bác
Trang 58 Tình cảm của nhân dân ta và bè bạn khắp năm châu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài 28: Những ngôi sao xa xôi
Trang 113 Những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo của thanh niên xung phong trong kháng chiến
02 Địa lí Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Trang 50 Ví dụ về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông gắn với quốc phòng và an ninh
Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo
Trang 135 Ví dụ để chứng minh phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển

Bài 39 (Tiếp theo): Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo
Trang 140
Bài 40: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
Trang 144
03 Giáo dục công dân Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
Trang 9 Ví dụ để chứng minh dân chủ phải có kỷ luật trong điều kiện xã hội hiện nay
Bài 4: Bảo vệ hòa bình
Trang 12 Ví dụ chứng minh có môi trường hòa bình mới phát triển kinh tế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Trang 23 Những tấm gương về truyền thống yêu nước qua các thời kỳ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc

Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên
Trang 34 Kể chuyện về những tấm gương các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
Trang 52
Lấy các ví dụ chứng minh khi công dân vi phạm thì chịu trách nhiệm như thế nào
Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
Trang 57
Lấy các ví dụ về dân chủ của công dân trong đó có học sinh
Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
Trang 61 Trách nhiệm và nghĩa vụ của học sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Bài 18: Sống và làm việc theo pháp luật
Trang 66 Lấy ví dụ để khẳng định mọi công dân và học sinh đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật

04 Âm nhạc và Mĩ thuật Phần Phụ lục: Một số bài hát có thể bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa
Trang 45 Ôn tập một số bài hát đã học:
“Vì nhân dân quên mình”, “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Giải phóng Điện Biên” và một số bài hát về truyền thống công an như: “Chúng ta là chiến sĩ Công an”, “Bài ca người Công an”…

Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Trên cơ sở mục tiêu và nội dung bài học, giáo viên cấp tiểu học lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh một cách truyền cảm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, tự nhiên, hợp lý, phù hợp với đặc điểm và trình độ học sinh; tránh tản mạn, ảnh hưởng đến nội dung bài học; trong từng bài giảng, chú trọng kết hợp các hình ảnh minh họa; tổ chức cho học sinh tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nghĩa trang liệt sỹ, khu di tích lịch sử cách mạng, nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian.
2. Trên cơ sở mục tiêu và nội dung bài học, kinh nghiệm thực tế, giáo viên cấp trung học cơ sở lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh vào bài giảng, tập trung vào các kiến thức nâng cao kỹ năng sống thông qua hình ảnh lịch sử, các hiện vật mang tính giáo dục, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức hội thi, hội thao tìm hiểu kiến thức quốc phòng và an ninh. Phương pháp giảng dạy truyền cảm, ngắn gọn, xúc tích phát huy được tính sáng tạo và kỹ năng sống của học sinh.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.
2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Hội đồng quốc giáo dục và PTNL;
– Hội đồng GDQPAN Trung ương;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– UBND Tỉnh, thành phố trực thộc TW;
– Công báo;
– Như Điều 3;
– Website Chính phủ;
– Website Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ GDQP, Vụ PC. KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga